เช็กตำแหน่งเลย! เรือสบาย เปิดรับชาวไทย 1,000 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 30,000-100,000 บาท

เช็กตำแหน่งเลย! เรือสบาย เปิดรับชาวไทย 1,000 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน 30,000-100,000 บาท
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าว บริษัท หางาน คราวเอสหนซี ไทย จำกัด อยากคัดสรรบุคลากรชนชาติไทยปฏิบัติราชการบนเรือสบาย สายการเดินเรือสบาย Princess Cruise แล้วก็ Halland America Line ปริมาณกว่า 1,000 ตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่ง 1,000 ตำแหน่งนั้น เช่น กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานที่มีหน้าที่เสิร์ฟ พนักงานผสมเหล้า พนักงานที่มีหน้าที่บริการหอพัก พนักงานที่ทำหน้าที่ต้อนรับ ช่างถ่ายภาพ เวทีแสงสีเสียง ฯลฯ
มีช่วงเวลาการทำงานบนเรือ ทีละ 9 เดือน รายได้เดือนละ 30,000-100,000 บาทต่อเดือน ตามอัตราจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมเงินเดือนพิเศษ แล้วก็ผู้ว่าจ้างจะออกค่าใช้สอยในส่วนของตั๋วเรือบินไป-กลับ บ้านพักแล้วก็ของกินตลอดเวลาการทำงาน
ข้อตกลง เป็นนิสิตจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ดำเนินงานบนเรือสบาย คนที่สำเร็จการศึกษาสาขาการโฮเต็ล และก็ผู้ที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ
Mr. Prem Kannan ประธานฮอลแลนด์ อเมริกา กลุ่ม บอกว่า ตอนนี้เรือสบายเริ่มกลับมาออกเรือในหลายพื้นที่ทั้งโลก ดังเช่นว่า ทางท่องเที่ยวแถบอเมริกาเหนือ อเมริกากึ่งกลาง ยุโรป แล้วก็สายออกเรือในแถบทวีปเอเชีย ทำให้นักเดินทางเรือสบายมีปริมาณมากขึ้น โดยในปีนี้ คาดว่าจะมีการว่าจ้างแรงงานในตลาดเมืองไทยสูงถึง 2,000 คน เพราะว่าชาวไทย มีอัธยาศัยที่ดี มีพื้นฐานการบริการที่สุภาพอ่อนโยน รวมทั้งมีบุคลิกลักษณะที่จิตใจเบิกบาน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ดีอยู่ในมาตรฐานสากล
ติดต่อมาและสอบถามพอดี กองบริหารแรงงานไทยไปยังประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน โทร 0-2245-6712-3
อ่านข่าวสารที่เกี่ยวพัน
ข่าวดี!! รับสมัคร นักศึกษาจบใหม่-คนหางาน ความถนัดภาษาอังกฤษดี ดำเนินการบนเรือสบายกว่า 1,000 อัตรา