เทียบเคียงชัดๆภาพก่อน-ข้างหลัง เจ้าหน้าที่ตักขยะหน้าที่กรอง ‘ลำคลองเป้ง’ เขตวัฒนา

ช่วงวันที่ 2 ส.ค. สำนักการระบายน้ำ จ.กรุงเทพฯ เผยแพร่ภาพหลักการทำงานของ ‘กองระบบลำคลอง’ ซึ่งจัดข้าราชการเข้าปฏิบัติงานเก็บขยะรวมทั้งวัชพืช รอบๆหน้าที่กรองลำคลองเป้ง ตอนวัดภาษีเอกมัย เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ โดยเจอขยะมากมายลอยบนผิวน้ำ เช่น ขวดพลาสติก ส่วนประกอบพัดลมทำมาจากโลหะ โฟม ถุงก๊อบแก๊บ เศษใบไม้ ฯลฯ โดยข้างหลังการจัดเก็บ เปิดเผยให้มองเห็นผิวน้ำที่สะอาดขึ้นอย่างชัดเจน
ดังต่อไปนี้