09.00 INDEX รหัสยนัย สิทธิพิเศษ เจอ สมุดบันทึก สะเทือน ตรง “ประชาธิปัตย์”

09.00 INDEX รหัสยนัย สิทธิพิเศษ เจอ ไดอารี่ สะเทือน ตรง “ประชาธิปัตย์”
 
การนัดพบกันระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ นายบันทึกประจำวัน ชาญวีระข้าลในห้องอาหารแห่งหนึ่งบริเวณศาลาแดง เขตสาทร กำลังแปลงเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์
เนื่องจากว่าเป็นการเจอกันในบรรยากาศที่ไม่เฉพาะแต่กำเนิดสถานที่ การณ์  “เลือด” ไหลอย่างไม่ยินยอมหยุดในพรรคประชาธิปัตย์
ถ้าแต่ว่าที่คมแล้วก็กระตุ้นความพึงพอใจเป็นอย่างมากยังเป็นการเจอในภาวะที่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพึงใจไทยมีข้อโต้แย้งขัดแย้งกันผ่านร่างพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา
ความแหลมคมอย่างที่สุดอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติกัญชง กัญชา เป็น การส่งเสริมอย่างสุดแรงเกิดของพรรคยินดีไทยผ่านกระทรวงสาธารณสุข
ที่กระตุ้นความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งอยู่ที่ “อาการ” อันกำลังเกิดขึ้นเมื่อมีพรรครวมไทยสร้างชาติ แล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียอย่างหนักลึกล้ำ ต่อพรรคประชาธิปัตย์ นำไปสู่อาการเลือดออกไม่ยินยอมหยุด
ข้อเท็จจริงที่มองเห็นแล้วก็เป็นอยู่ก็คือ เลือดซึ่งไหลออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์มีทั้งๆที่ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพึงใจไทยรวมทั้งต่อให้พรรคพลังประชากรเมือง
เหตุนี้กระทบต่อสถานะของพรรคประชาธิปัตย์อย่างหนัก
 
เมื่อกระทบต่อสถานะของพรรคประชาธิปัตย์ ความรับผิดชอบโดย ตรงก็เลยพุ่งไปยัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค นายเฉลิม ชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค
คำประกาศปัจจุบันจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ในห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องการันตีและก็ซ้ำเติมอย่างหนักแน่น
ปัญหาก็คือ ในเหตุการณ์ซึ่งมากมายด้วยความหวั่นไหวแบบนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ การนัดพบระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ นายบันทึกประจำวัน ชาญวีรกูล ก็เลยเปลี่ยนเป็นข้อความสำคัญ
เนื่องมาจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เมื่อมีการลาออกตอนหลังการเลือกตั้งเมื่อมี.ค. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ก็เลยได้เข้ามาแทนที่
การเจอกันระหว่าง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ นายบันทึกประจำวัน ชาญวีรกูล ก็เลยส่งผลให้เกิดคำถามที่เกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะแปลงเป็นหลักสำคัญ
 
หลักสำคัญไม่เฉพาะแต่ใคร่รู้ว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ นายบันทึกประจำวัน ชาญวีรกูล คุยกันด้วย เรื่องใดบ้างในทางการบ้านการเมือง ถ้ายัง อยู่ที่หน้าที่ของ นายแสดง ปิเหม็นตุเดชะ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อม
เป็นปัญหาจาก “ด้านใน” ของพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง
เป็นปริศนาถึงหน้าที่ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นปัญหาถึงการเคลื่อนไหวของ นายแสดง ปิตุๆเดชะ ว่าจะสะท้อน ร่องรอยใดอันเป็นเค้าเงื่อนในทางการบ้านการเมือง
หัวข้อนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อาจจะไม่ยิ้มรับด้วยความสดใสอย่างแน่แท้